Dernek Tarihi

      Eski adıyla Göksun Kuzey Kafkas Kültür Derneği, yeni adıyla ise Göksun Çerkes Kültür Derneği;
      Derneğimiz 23 Nisan 1993 tarihinde kuruluş işlemlerini tamamlamış ve 29 Ağustos 1993 tarihinde ilk olağan genel kurulunu yaparak faaliyete geçmiştir.
      Dernek Başkanlığına Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda önderlik yapmış olan kıymetli hemşerimiz rahmetli Arslanbey TOĞUZATA'nın oğlu Mahmut TOĞUZATA getirilmiştir.
      İlk olağan genel kurul sonrası yönetim kurulu üyeliklerine ise;
BedriTOKUÇ
AdnanŞAHİN
CananTOKUÇ
FikretALTUK
MahmutYILDIZ
MuhsinTUNA
MurşitMÜDERRİSOĞLU
NusretÖZDEN
SamiÖZDİL
      seçilmişlerdir.
      Diğer taraftan her ne kadar yönetim kurulunda görev almamış olsa da Saraycık köy muhtarı Sayın Hakkı YAŞAR'ın derneğimiz kuruluşunda önemli katkıları olmuştur.
      Derneğimiz 27 Ağustos 1995 tarihinde 2.olağan genel kurulunu tamamlamıştır. 29.05.2011 tarihinde yapılan son olağan genel kurul tarihine kadar yapılan genel kurullar sonucu aşağıda isimleri bulunan hemşerilerimiz dernek yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuşlardır.
ŞeydaKOÇ
AhmetÖZPOLAT
AydemirSANDIKCI
HabipDUMAN
KahramanKUŞ
LatifBALKAROĞLU
M.EminCANLI
MahmutAYDIN
MehmetAYDIN
MuhammetKORKMAZ
NedimBOLAT
NurettinGÜVENÇ(Rahmetli)
ÜmitYAMAÇ
      29 Mayıs 2011 tarinde yapılan genel kurul sonucu yönetim kurulu aşağıda belirtilen şekilde oluşturulmuştur.
BaşkanBedriTOKUÇ
Başkan YardımcısıİlhanSEVİMLİ
MuhasipKamilDEMİRCİ
SekreterLatifKULA
ÜyeErsinYOLCU
ÜyeKadirÖZDEMİR
ÜyeAdemKOÇTÜRK
      29 Mayıs 2011 tarihinde yapılan genel kurulda açlım politikalarından istifade edilerek yapılan tüzük değişikliği ile dernek adımızın "GÖKSUN ÇERKES KÜLTÜR DERNEĞİ" olması kararı resmen onaylanmıştır.
      Derneğimiz 21 Aralık 2003 tarihnde resmi kuruluşunu tamamlayan Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun (KAFFED) kurucu üyeleri arasında yer almış olup halen üyeliği devam etmektedir.
      Derneğimiz ilçemiz bazında sivil toplum örgütü kimliği ile bürokraside temsil edilmekte olup, Kent Konseyi ve İnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak Göksun ilçesinde temsilde yer almaktadır.
Göksun Çerkes Kültür Derneği’nin  02.06.2013 Tarihli 11.Olağan Genel Kurul Sonucu Yeni Belirlenen Yönetim Kurulu İsim Listesi aşağıda gösterilen şekildedir.
 

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

1-                 Bedri TOKUÇ

2-                 İlhan SEVİMLİ

3-                 Ersin YOLCU

4-                 Kamil DEMİRCİ

5-                 Oğuzhan GÜNGÖR

6-                 Adem KOÇTÜRK

7-                 Latif KULA

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

1-     Mehmet AYDIN

2-     H.Hayri KOÇ

3-     Cavit ATICI

4-     Hilal SANDIKÇI

5-     Murat ALAKAŞ

6-     Hamit BOLAT

7-     Ziya KOYUNCU

 

Denetleme Kurulu Asil Üyeler

1-                 Nadir YAMAÇ

2-                 Yasin ANAĞIT

3-                 Oktay OĞUZ

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

1-                 Ümit YAMAÇ

2-                 Osman OĞUZ

3-                 Zihni ÖZCAN

 

FEDERASYON DELEGELERİ:

1-                 Habip DUMAN

2-                 Seydan CİHAN

3-                 Aydın COŞKUN

4-                 Sadi CANTÜRK

 

 

ONUR KURULU

Abidin TEKER

Tahsin KUŞ

Şevki SERİN

Mahmut AYDIN

Mustafa ATEŞ

Veysel KORKMAZ

Ahmet ÖZBOLAT

Selahattin ÖREN

Mahmut TOĞUZ

Suphi DUMAN

Şeyda KOÇ

Ekrem ŞALCI

Abuzer KARAKURT

Ziya BİLİR

Kerim SEVİMLİ

Samittin SEVİMLİ

Sait ÖZDEMİR

Cahit ÇELİK


03 Mayıs 2015 Tarihinde yapılan 5.Olağan Genel Kurul sonucu seçilen yönetim kurulu listesi

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Genel BaşkanFatih SERİN
Dr.Kamil DEMİRCİ
İlhan SEVİMLİ
Ümit YAMAÇ
Hamit BOLAT
Oğuzhan GÜNGÖR
Ersin YOLCU
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
1Ahmet ÖZPOLAT
2Muhsin TUNA
3Başkan ATALAR
4Oktay OĞUZ
5Mehmet AYDIN
6Necdet AZGIT
7Ziya KOYUNCU
DENETLEME KURULU ASİL ÜYELER
1Ekrem ŞALCI
2Aziz AŞKIN
3Şeyda KOÇ
DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER
1Zihni ÖZCAN
2Nedim BOLAT
3Şenel TEMİZ
DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELER
1Yaşar AŞKIN
2Necati COŞKUN
3Ergin BİLİR
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER
1Kahraman KUŞ
2Muhsin SEVİMLİ
3Osman OĞUZ
KAFFED DELEGELERİ (ASİL)
1Fatih SERİN
2Hüseyin Hayri KOÇ
3Kamil DEMİRCİ
4İlhan SEVİMLİ
KAFFED DELEGELERİ (YEDEK)
1Muhsin TUNA
2Mehmet AYDIN
3Oktay OĞUZ
4Şeyda KOÇ
ONUR KURULU (Alfabetik olarak sıralanmıştır)
1Abidin TEKER
2Aydın COŞKUN
3Bahtettin GÜZEL
4Basri AŞKIN
5Bekir ÖNER
6Cahit ÇELİK
7Cevdet CAİK
8Enver EFE
9Eşref SAYGIN
10Fikret GÜZEL
11Fikri TUNA
12Habip DUMAN
13Habip KARAKURT
14Halit BİLGEN
15Hamdi EYERCİ
16Hanifi COŞKUN
17Hayati BOZDOĞAN
18Kahraman KARAKURT
19Kemal ÇİTFÇİ
20Kenan BOZKURT
21Kerim SEVİMLİ
22Mahmut TOĞUZ
23Mehmet AYDIN
24Necdet AZGIT
25Ragıp OĞUZ
26Rahmi TUNA
27Remzi ÖZPOLAT
28Saim GÜZEL
29Suphi DUMAN
30Şevki SERİN
31Şeyda KOÇ
32Tahsin KUŞ
33Yavuz ATALAN


Göksun Çerkes Kültür Derneği Yönetim Kurulu 20.05.2017 tarihinde yapılan 6.Olağan Genel Kurulu sonucunda aşağıda belirtilen şekilde oluşturulmuştur.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
1Fatih SERİN (Genel Başkan)
2Dr.Kamil DEMİRCİ
3Oğuzhan GÜNGÖR
4Ersin YOLCU
5Ümit YAMAÇ
6İlhan SEVİMLİ
7Mehmet KURŞUN
  
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
1Muhsin TUNA
2Mehmet AYDIN
3Ferruh ÖZCAN
4Ahmet ÖZPOLAT
5Kenan GEL
6Ayhan MÜDERRİSOĞLU
7Recep TOKUÇ
  
DENETLEME KURULU ASİL ÜYELER
1Şeyda KOÇ
2Aziz AŞKIN
3Muhammet ATALAR
  
DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER
1Zihni ÖZCAN
2Nedim BOLAT
3Nedim ÇİÇEK
  
  
DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELER
1Fehmi YAMAN
2Necati COŞKUN
3Yaşar AŞKIN
  
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER
1Ergin BİLİR
2Muhsin SEVİMLİ
3Osman OĞUZ
  
  
KAFFED DELEGELERİ (ASİL)
1Fatih SERİN
2Kamil DEMİRCİ
3Fatih BOZKURT
4Ümit YAMAÇ
5Oğuzhan GÜNGÖR
6Hüseyin Hayri KOÇ
7Muhsin TUNA
  
KAFFED DELEGELERİ (YEDEK)
1Mehmet AYDIN
2Abdurrahman TUTUCU
3Şeyda KOÇ
4İlhan SEVİMLİ
5Recep TOKUÇ
6Enver TUNA
7Muharrem TOKUÇ
ONUR KURULU (Alfabetik olarak sıralanmıştır)
1Abidin TEKER
2Aydın COŞKUN
3Bahtettin GÜZEL
4Bedri ATCI
5Bekir ÖNER
6Cahit ÇELİK
7Cevdet CANİK
8Ekrem ŞALCI
9Enver EFE
10Eşref SAYGIN
11Fatih BOZKURT
12Fatih KAYNAR
13Fikret GÜZEL
14Fikri TUNA
15Habip DUMAN
16Habip KARAKURT
17Hanifi COŞKUN
18Haspi TOKUÇ
19Hayati BOZDOĞAN
20Hikmet ARSLANHAN
21Kahraman KARAKURT
22Kemal ÇİTFÇİ
23Kerim SEVİMLİ
24Mahmut AYDIN
25Mahmut TOĞUZ
26Muhsin TOKUÇ
27Necdet AZGIT
28Nusret ARIKAN
29Orhan ARSLAN
30Ömer ÖZALAN
31Ragıp OĞUZ
32Rahmi TUNA
33Remzi EYERCİ
34Sadi CANTÜRK
35Saim GÜZEL
36Suphi DUMAN
37Şevki SERİN
38Şeyda KOÇ
39Şükrü COŞKUN
40Tahsin KUŞ
41Tuğrul CANTÜRK
42Yavuz ATALAN
43Ziya BİLİR

 

Göksun Çerkes Kültür Derneği Yönetim Kurulu 09.06.2019 tarihinde yapılan 7.Olağan Genel Kurulu sonucunda aşağıda belirtilen şekilde oluşturulmuştur.

 

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
1OktayOĞUZ (Genel Başkan)
2CengizBALCI
3AzizAŞKIN
4MehmetAYDIN
5RecepTOKUÇ
6LatifKULA
7NeşatBOLAT
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
1BaşkanATALAR
2NedimÇİÇEK
3MuhammetATICI
4TuncerÖREN
5NedimBOLAT
6NejatCOŞKUN
7AtıfALAKAŞ
DENETLEME KURULU ASİL ÜYELER
1MuhsinTUNA
2AslanBOZKURT
3HamiŞALCI
DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER
1SüreyyaATICI
2NecmiDEMİR
3AbdurrahmanTUTUCU
DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELER
1MaarufEĞERCİ
2NusretARIKAN
3ŞeydaKOÇ
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER
1AbidinTEKER
2ZehniÖZCAN
3MahmutAYDIN
KAFFED DELEGESİ
1OktayOĞUZ
2ŞahverTUNA
3FatihBOZKURT
4HayriKOÇ
5CengizBALCI
6MehmetAYDIN
7RecepTOKUÇ
8SeydanCİHAN
Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret169272
Mail adreslerimiz
Bir Çerkes Atasözü der ki!

Misafirin KÜÇÜĞÜ,

Dayının GENCİ,

Damadın YAŞLISI,

OLMAZ

Kafkasya'da Üniversite Eğitimi

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi'ne,

Adıgey Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi'ne,

Maykop Devlet Teknoloji Üniversitesi'ne

burslu öğrenci gönderilecektir...

detaylar için:

kafkasfederasyonu.org